VABILO NA OBČNI ZBOR

VABILO NA OBČNI ZBOR

Vabimo vas na občni zbor  društva Šaleški alpinistični odsek,  ki bo v  četrtek  19. maja 2022 ob 19.00 uri  v objektu Lučka, Koroška cesta 13, Šoštanj.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev zbora članov.
 2. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora:
 • delovnega predsednika,
 • zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika,
 • verifikacijske komisije.
 1. Poročilo verifikacijske komisije.
 2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
 3. Finančno poročilo za leto 2021, predstavitev in sprejem.
 4. Predstavitev poročil nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2021.
 5. Predstavitev poročil po področjih: alpinizem, koča Okrešelj, športno plezanje.
 6. Pravilnik o članstvu, predstavitev in sprejem. 2022-5-8 Pravilnik o članstvu ŠAO – predlog za sprejem
 7. Sprememba 3. odstavka 15. člena statuta ŠAO.
 8. Poročilo predsednice o delu društva.
 9. Predstavitev in sprejem plana dela za leto 2022.
 10. Razno

 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov starejših od 18 let. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če so bili o sklicu obveščeni vsi člani in je prisotnih najmanj 20 članov.

 

Tanja Ramšak