Koroška za vsak žep in v vsak plezalni nahrbtnik

Plezalni vodniki Koroške je zbirka plezalnega vodnika Raduha, plezalnega vodnika Peca in Uršlja gore ter plezalnega vodnika Plezališča, zaledeneli slapovi, turno in alpinistično smučanje.

Med 15. in 22. februarjem 2018, je PZS za izdelek tedna izbrala zbirko plezalnih vodnikov Plezalni vodniki Koroške. V tem času je na voljo s kar 25-odstotnim popustom.

Plezalni vodnik Raduha in Plezalni vodnik Peca in Uršlja gora sta klasična enciklopedična plezalna vodnika.

Prvi nam pregledno in jedrnato predstavi vsa plezalno zanimiva ostenja Raduhe ter sosednjega Laneža. Gre za nižje stene, ki pa v svojih strminah skrivajo prenekatero plezalno smer. Zaradi velike razčlenjenosti sten sta Raduha in Lanež primerna tako za kopne, skalne kot tudi za zimske vzpone. Enostavna in relativno kratka sta tudi dostop in sestop, ki v večini primerov vodita po dobro vzdrževanih markiranih planinskih poteh od oz. do Koče v Grohotu pod Raduho.

Precej bolj kot Raduha sta za večino slovenskih alpinistov eksotični Peca in Uršlja gora, katerih stene so popisane v Plezalnem vodniku Peca in Uršlja gora. Od slednje je plezalsko zanimiv le večji skalnati pomol Velika Šmohorica, ki obiskovalcem postreže z nižjimi smermi (nekaj čez 100 m) in težavnosmti med dobro III, pa vse do VI+. Že od samega začetka koroškega alpinizma je bila Uršlja gora zgolj poligon za težje vzpone v višjih in zahtevnejših smereh, ki so jim najbližje v stenah Pece. Avtor je sistematično obdelal vertikale slovenske in avstrijske strani te plečate koroške lepotice. Tudi te stene ponujajo pestro izbiro lažjih »šodrov«, zanemarljiv pa ni niti zbir težkih in previsnih smeri.
Precejšnje število grap, grabnov in polic pa vabi v svoje globine tudi ljubitelje zimskih plezalnih vzponov, ki v glavni meri potekajo v severnih, torej avstrijkih stenah. Peca tako ponuja zanimive vzpone tako za »tečajce«, kot tudi za izkušenejše plezalske mačke.

Ljubitelji športnega plezanja in zimskih razmer bodo veseli tretjega vodnika iz pričujoče zbirke. Plezalni vodnik Plezališča, zaledeneli slapovi, turno in alpinistično smučanje je tanjša knjižica, ki na enem mestu združuje opise koroških plezališč in njihovih smeri, sledijo zaledeneli slapovi, vodnik pa končajo turni in alpinistični smuki iz Raduhe, Laneža, Pece, Olševe in Uršlje gore.

V času od 15. do 22. februarja 2018, je zbirka plezalnih vodnikov Plezalni vodniki Koroške na voljo s 25-odstotnim popustom, in sicer po ceni 4,43 €* (redna cena 5,90 €).

Informacije in naročila PZS