VABILO NA OBČNI ZBOR

Vabimo vas na občni zbor  društva Šaleški alpinistični odsek,  ki bo v  petek, 13. marca ob 18.00 uri  v objektu Lučka, Koroška cesta 13, Šoštanj.

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev zbora članov.
 2. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora:
 • delovnega predsednika,
 • zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
 • verifikacijsko komisijo.
 1. Poročilo verifikacijske komisije.
 2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
 3. Poročilo predsednice o delu društva.
 4. Predstavitev poročil po področjih: alpinizem, športno plezanje, koča Okrešelj.
 5. Predstavitev poročil nadzornega odbora in predstavitev in sprejem poročila o finančnem poslovanju.
 6. Vpis društva na naslovu Koroška cesta 13, Šoštanj kot sekcija društva.
 7. Predstavitev in sprejem plana dela za leto 2020.
 8. Razno.

V vabilu o sklicu Občnega zbora mora biti opozorilo :Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov starejših od 18 let. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če so bili o sklicu obveščeni vsi člani in je prisotnih najmanj 20 članov.

Vljudno vabljeni!

Tanja Ramšak