Pravilnik o članstvu in sprememba statuta ŠAO

Na občnem zboru Društva Šaleški alpinistični odsek, ki je bil v objektu Lučka v Šoštanju dne 19. 5. 2022, smo sprejeli Pravilnik o članstvu ŠAO in spremembo 3. odstavka 15. člena statuta. Oba dokumenta sta od danes dalje objavljena na spletni strani ŠAO na naslednji povezavi: http://www.saleskiao.com/uporabno/.

Pravilnik o članstvu ureja predvsem napredovanje v nazive na področju alpinizma in športnega plezanja ter določa aktivne, ostale in častne člane društva. Sprememba statuta vsebuje določilo, da članu društva preneha članstvo v društvu, če ne plača društvene in PZS članarine.

Pravilnik o članstvu začne veljati naslednji dan po sprejemu, sprememba statuta pa 15 dni po objavi na spletni strani.

Jure Vrhovec