NAMENITE DEL DOHODNINE ZA ŠAO

Naše društvo spada med upravičence, ki jim lahko posamezniki namenimo del dohodnine za financiranje športnih in drugih nepridobitnih dejavnosti.
Po zakonodaji lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Vsi ki se še niste odločili, komu bi namenili donacijo, jo lahko namenite tudi Društvu Šaleški alpinistični odsek Velenje.

Če želite, da bo FURS upošteval donacijo že pri odmeri dohodnine v letu 2021, morate najkasneje do 31. 12. 2020 oddati obrazec z zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. V obrazec morate vpisati vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov in poštno številko, vašo davčno številko in pristojni davčni urad) ter naziv in davčno številko upravičenca ter kraj in datum. V našem primeru je naziv upravičenca “DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK VELENJE”, davčna številka je 76881172.

Podatki o društvu so že vpisani v obrazec, ki je na voljo na naslednji povezavi:
obrazec_dohodnina_sao

Prvo stran obrazca natisnete ter podpišete in ga oddate na pristojnem uradu Finančne uprave v času uradnih ur:

• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,

• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Povezavi na lokacije in uradne ure bližnjih uradov FURS:
FURS Velenje in pisarna Mozirje
FURS Celje in pisarna Žalec

Lastniki digitalnih potrdil lahko oddate obrazec tudi preko sistema E-Davki, v tem primeru v sistemu izberete obrazec “Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije”, vpišete davčno številko ŠAO ki je 76881172 in procent dohodnine (največ 0,5%) ter elektronsko podpišete in oddate obrazec.

Zahvaljujemo se za vaše prispevke!

ŠAO

Svjetlana