Vabilo na občni zbor

Vabimo vas na občni zbor  društva Šaleški alpinistični odsek,  ki bo v  četrtek  28. marca 2024 ob 19.00 uri  v objektu Lučka, Koroška cesta 13, Šoštanj.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev zbora članov.
 2. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora:
 • delovnega predsednika,
 • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika,
 • verifikacijske komisije.
 1. Poročilo verifikacijske komisije. 
 2. Sprejem predlaganega dnevnega reda. 
 3. Finančno poročilo za leto 2023, predstavitev in sprejem.
 4. Predstavitev poročil nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2023.
 5. Predstavitev poročil po področjih: alpinizem, koča Okrešelj, športno plezanje.
 6. Poročilo predsednika o delu društva.
 7. Razno

V vabilu o sklicu Občnega zbora mora biti opozorilo :Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov starejših od 18 let. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če so bili o sklicu obveščeni vsi člani in je prisotnih najmanj 20 članov.

Jure Premelč